درباره زاپاسو:

زاپاسو پلی ست میان سرویسکار های خودرو و کسانی که نیازمند سرویس خودرو هستند. در آینده ای نزدیک... زاپاسو قادر به معرفی بهترین و نزدیک ترین سرویسکار های خودرو به کاربران خواهد بود.